Chi Tiết

  • Mè Láo - 200g

  • Giá: 40,000 VNĐ

  • Liên hệ

  • Thành phần gồm có: Bột bánh, hạt mè, mạch nha

  • Gọi ngay: 0978170296

  • Tình trạng: Hết hàng

  • Giao hàng: Đặt trước